Grafologie (řec. grafein - psát, logos - nauka)

Uplatňuje se ve dvou směrech: jednak pro potřeby znaleckého posuzování pravosti rukopisu, např. textu a zejm. podpisu (soudní znalci písma se vyjadřují k pochybnostem o této pravosti, např. při podezření na zfalšovaný podpis); jednak z hlediska povahopisu, tj. určování povahy pisatele daného textu podle znaků jeho rukopisu. Znaky písma (např. jeho sklon, vázání písmen, jejich utváření a další) jako příznaky povahových rysů jsou určovány empiricky (např. "experimentální grafologie" R. Saudka, 1928), anebo jsou chápány jako symboly (L. Klages). Grafologie však není jako charakterologická metoda totožná s psychologií písma.

Citace - Encyklopedie Universum

Zpracování odborných vyjádření pro státní instituce, soukromé subjekty, advokátní kanceláře apod.