Anna Grabowská

předsedkyně Komory expertů ručního písma

grabowska.grafologie@centrum.cz

+420 773 601 740

Vzhledem k tomu, že jsem již na webu Komory expertů ručního písma publikovala text na téma „Filozofický rozměr“ disciplíny zvané grafologie (http://www.komoraexpertu.eu/files/grafologie-filozofie.pdf), je toto mé zamyšlení spíše jakýmsi pokusem pro ujasnění (si) dosavadních informací o některých subjektivně či objektivně sporných momentech, dohadech až příp. negativním reakcím na problematiku písma, resp. oborů písmoznalectví a kriminalistiky – expertízy ručního písma.

Původní článek převyprávění sporu soudních znalců - http://www.policie.cz/clanek/prevypraveni-sporu-soudnich-znalcu.aspx


From: Kriminalistický ústav Praha - tisková mluvčí Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Sent: Tuesday, March 08, 2011 1:57 PM
To: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Subject: Re: reakce na článek Prof. Musila

 

Vážený pane doktore,

 

děkujeme Vám za Vaši reakci na článek, nicméně ji na našich internetových stránkách neuveřejníme.

 

S přáním pěkného dne

 

kpt. Mgr. Petra Srnková

Kriminalistický ústav Praha Policie ČR

oddělení redakce a PR


Úryvek z článku:

Od dubna letošního roku (2009) se rozvíjí úzká spolupráce s časopisem NAŠE VOJSKO, kde je prezentována činnost kriminalistických znalců Kriminalistického ústavu Praha. Jedná se o vojenský policejní magazín, který vychází měsíčně v nákladu 20 000 výtisků. Do květnového vydání časopisu NAŠE VOJSKO poskytl rozhovor ředitel Kriminalistického ústavu Praha plk. JUDr. Emil Vančo. S ředitelem Kriminalistického ústavu Praha Policie ČR plk. Emilem Vančo o historii, současnosti a budoucnosti tohoto zařízení.

Zločin je údajně starý jako lidstvo samo. Prvním kriminálním deliktem prý bylo, když Eva utrhla v ráji zakázané jablko. Stejně samozřejmě k nejrůznějším prohřeškům a pokleskům lidí patří ale také Kriminalistický ústav Praha a především práce jeho odborníků. Jen málokteré vyšetřování se totiž obejde bez nejrůznějších vědeckých expertiz a rozboru. O přiblížení historie a současnosti tohoto zařízení jsme požádali ředitele Kriminalistického ústavu Praha Policie České republiky plukovníka Emila Vančo.

V Brně dne 14. listopadu 2007

Sp. Zn.: 1744/2007/VOP/ON

Vážený pane doktore,

      dovoluji si Vás informovat, …

Ačkoliv mohu vzhledem ke své právnické odbornosti sám jen stěží hodnotit věcnou stránku případu, usoudil jsem z dostupných informací, že obor písmoznalectví a obor grafologie z hlediska výkonu znalecké činnosti nejsou totožné. Obecně o samostatném oboru hovoříme tehdy, má-li svůj specifický předmět zkoumání a vlastní pracovní metodu. Přestože mají písmoznalectví a grafologie shodný  předmět zkoumání (lze je vnímat jako dvě množiny s průnikem) – pracují s písmem (textem), liší se metoda práce. Různost v pracovní metodě podmiňuje i výsledek zkoumání a účel, k němuž takový poznatek slouží. Z předložených podkladů jsem dovolil, že hlavní metodou písmoznalectví je komparace textů[1]. Naproti tomu grafologie v prvé řadě text analyzuje, interpretuje a vyvozuje v rozboru závěry[2]. Výsledkem písmoznalectví je pak úsudek o shodě textů (o pravosti), nepřímo pak dochází k identifikaci pisatele zkoumaného textu. Výsledkem grafologie je úsudek o rysech osobnosti ( určení typu atd.).