Anna Grabowská

předsedkyně Komory expertů ručního písma

grabowska.grafologie@centrum.cz

+420 773 601 740

Jestliže grafolog z písma vyvodí psychologický profil pisatele, dokáži si ovšem představit, že za předpokladu předem známého okruhu možných pisatelů (nebo textů) bude výsledkem i grafologického posouzení identifikace pisatele, resp. dojde k určení pravosti písma.

Proto bych si na rozdíl od ministerstva a soudu netroufal tak rázně a bez dalšího tvrdit, že grafolog nemůže dospět k závěrům o pravosti písma a k identifikaci pisatele. Vysvětlení nepovažuji za přesvědčivé. A snad  ani stěžovatelka. Určitá nedůslednost v argumentaci pak (možná zbytečně) vyvolává dojem o netransparentnosti jednání stran...

Pokud dochází k určité uzavřenosti společenství písmoznalců, lze si takový jev vysvětlit z hlediska hospodářské soutěže spíše jako přirozený. Na ministerstvu a krajských soudech pak je, aby případné nekalé praktiky nepodporovaly.

S pozdravem

 

 

Vážený pan

JUDr. Pavel Hajný

pověřen zastupováním funkce ředitele odboru dohledu

Ministerstvo spravedlnosti

Vyšehradská 16

118 10 Praha 2

Údolní 39

602 00 Brno

tel: (+420) 542 542 888, fax. (+420) 542 542 112


[1] Přičemž součástí každé komparace je nutně i jako pomocná metoda analýza.

[2] Ke komparaci fakticky může dojít také, avšak spíše jako kontrola závěru ( srovnání textu s dalšími poznatky o pisateli).