Anna Grabowská

předsedkyně Komory expertů ručního písma

grabowska.grafologie@centrum.cz

+420 773 601 740

V loňském roce jste oslavili padesát let existence, mohl byste připomenou některé významné mezníky historie ústavu?

Klíčovým momentem je určitě samotný institucionální vznik ústavu, který se váže k 12. prosinci 1958. Tehdy byl vydán rozkaz ministerstva vnitra číslo 166, jímž se reorganizovala správa Veřejné činnosti. A právě její součástí se stal nově vytvořený Kriminalistický ústav. K jeho hlavním úkolům patřil výkon znalecké činnosti a metodické řízení kriminalistické práce na celém území České republiky. Patřil sem i výzkum nových metod práce, mezinárodní spolupráce, identifikace osob v oblasti daktyloskopie a další činnosti. Dá se říci, že tehdejší rozsah je základním kamenem současných činností ústavu. Postupem let samozřejmě k tomu přibývaly i další.

Změnilo se za tu dobu nějakým zásadním způsobem zaměření ústavu?

Myslím si, že ne. Také v současné době patří mezi hlavní úkoly Kriminalistického ústavu Praha výkon kriminalistické a znalecké činnosti. Jsou zde i otázky vědy a výzkumu, mezinárodní spolupráce, spadá sem i metodické řízení této činnosti na celém území České republiky, práce s kriminalistickými sbírkami, evidence atd. Spravujeme národní databázi DNA, ústřední sbírku daktyloskopických otisků. Ta škála činností je poměrně široká.

Zaměstnanci ústavu jsou převážně vysokoškolsky vzdělaní lidé, je problém ústav pravidelně personálně doplňovat?

Záleží na tom, o jaký obor se jedná. V těch nejprestižnějších to určitý problém je. Mnozí lidí k nám přijdou s tím, že chtějí načerpat jisté znalosti a zkušenosti. V okamžiku, kdy je získají, nás opouštějí a budují si další kariéru právě na těchto základech jinde. Příkladem je oblast genetiky a počítačových expertiz. Lidé k nám nastoupí, jsou u nás zhruba tři roky a když se cítí dostatečně saturováni, přecházejí buď do soukromé firmy, anebo se úplně osamostatní a začínají v této oblasti podnikat. Markantní je to například v oboru písmoznalectví, kde nám dochází k poměrně velké obměně pracovníků. Znalostí v těchto oborech není možné získat nikde jinde, i u nás se dědí takříkajíc z „otce na syna“. Přitom každý, kdo se může prokázat tím, že pracoval v Kriminalistickém ústavu Praha, má dostatečně otevřené dveře jinde. A právě to nám dělá určité problémy. Celý článek "Zločin se globalizuje" lze nalézt - Naše Vojsko, květen 2009.