Anna Grabowská - Soudní znalec

z oboru: Školství a kultura, odvětví: psychologie se specializací: grafologie.

Anna Grabowská - Inspekční orgán pro oblast ručního písma

má zaveden systém jakosti v souladu s ČSN EN ISO/IEC:17020:2005

AG-IP- 1/08 - zkoumání pravosti podpisu a textu (Handwriting - Inspection of the authenticity of signature and handwritten text)

AG-IP- 2/08 - zkoumání profilu pisatele (Handwriting - Inspection of writer´s profile)

V případě pochybností o pravosti podpisů či textů, se kterými se setkáváte, se na nás můžete kdykoli obrátit.

Podobně také v případě zájmu o osobnostní profily pisatelů, zejména pro personální účely (pravost podpisu a textů - závěti apod., anonymy, profily pisatelů, např.: pro využití v personalistice či kriminalistice...).

Inspekční orgán pro oblast ručního písma vydává pro potřeby subjektů:

  • Posudky Ad-Hoc (v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17020:2005)
  • Odborná vyjádření (v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17020:2005)

Platnost ukončena 07.11.2011